Verwijzers

De daglijn

Een duidelijke daglijn biedt voorspelbaarheid aan de leerlingen in de klas. Vooral de vijf leerlingen met ASS hebben hier veel nood aan. Wanneer de nadruk tijdens een activiteit op één van de waarden ligt, dan wordt dit met een gekleurde veer op de daglijn voorgesteld. 

Rood staat voor meesterschap, geel voor behulpzaamheid, zwart voor verbondenheid en wit voor zelfstandigheid. 

 

Bijvoorbeeld: 

  • Tijdens een taalles werken de buddy's samen. De gele veer hangt op bij de picto van wiskunde. 
  • Tijdens de speeltijd sluiten we niemand uit. Er hangt een zwarte veer bij de picto van de speeltijd. 
  • Een nieuwe vaardigheid wordt aangeleerd tijdens de turnles. Er wordt een rode veer opgehangen. 
  • Er wordt veel zelfbeheersing gevraagd tijdens de proef W.O. Er hangt een witte veer op. 

De cirkel van moed

In de klas staat een grote cirkel van moed. Op occasionele momenten kan ernaar verwezen worden.

Wanneer een weekpuntje aansluit bij één van de waarden schrijft de klasleerkracht dit op een post-it en kleeft ze het op de cirkel. 

De talisman

Een klasuitstap is de ideale manier om de vier waarden ook buiten de schoolmuren te versterken. Als geheugensteuntje of houvast krijgen de leerlingen een talisman waarop de cirkel van moed staat afgebeeld. Na de uitstap wordt er gereflecteerd aan de hand van de cirkel van moed.