Bronnen

 

 • Callens, E. (2018). Werken aan een inclusieve school. niet-gepubliceerde cursus. Tielt: VIVES campus Tielt.
 • De Brailleliga (2018, januari/februari/maart). Maatschappelijke integratie begint van jongs af aan. De witte stok, (1), 10 - 16 .
 • De Graaf, G.W. (1999). Sociale integratie gaat niet vanzelf. Een literatuuronderzoek met aanbevelingen voor gerichte interventies bij kinderen met Downsyndroom. Down+up special, bij nr 48,2-44.
 • De Vroey, A., & Mortier, K. (2002). Polyfonie in de klas: Een praktijkboek voor inclusie. Leuven: Acco.
 • De Schauwer, E., Mortier, K., Van de Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen: Garant.
 • Doca (2012). COC. Geraadpleegd op 15 maart 2019, van http://doca-lsci-leuven.be/coc/
 • Förrer, M., & Jansen, L.. (2010). Coöperatief leren binnen passend onderwijs: Praktische toepassingen voor leerlingen met specifieke leerbehoeften (Derde druk ed.). Amersfoort: CPS.
 • Huijden, D. (2015). Coöperatief leren: Wat is dat nu eigenlijk? Zorgbreed, Zorgbreed, 13 2015/2016 (2015)49, p. 20-27.
 • Kagan, M., & Kagan, S. (2014). Coöperatieve Leerstrategieen: Research, principes en de praktische uitwerking (3e druk. ed.). Rotterdam: Bazalt.
 • Kerpel, A. (2014). Coöperatief leren. Geraadpleegd op 1 april, van https://wij-leren.nl/cooperatief-leren-artikel.php
 • Maas, M. (z.d.). Geluidsmeter in de klas. Geraadpleegd op 12 mei, van https://www.pinterest.com/pin/371898881724932361/?lp=true
 • Mitchell, D. (2015) Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.
 • Mortier, K., Vandendriessche, L., Van den Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Onderzoek naar het concretiseren van een "positief klasklimaat" als één van de kritische factoren binnen inclusief onderwijs. Vlaams Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, 29 (2010) 2 , p. 8 - 19.
 • Orenda education (z.d.). Circle of Courage. What We Believe About Our Youth. Geraadpleegd op 15 maart, van www.orendaeducation.org 
 • Van der Elst (2019). Antipestspel: ganzenbord rond het thema pesten. Geraadpleegd op 1 april, van https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=antipestspel

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb