Dankwoord

 

Via deze weg wil ik graag enkele personen bedanken voor de steun tijdens het uitwerken van mijn praktijkonderzoek.


In de eerste plaats ben ik enkele mensen uit mijn praktijkschool zeer dankbaar. Bedankt juf Claudine, mijn mentor, voor de vrijheid en kansen die ik kreeg om het project uit te werken. Dankjewel meester Marc, de ondersteuner, om ook met de cirkel van moed aan de slag te gaan. Bedankt juf Martine, directrice, om mij in de school te verwelkomen. Bedankt juf Annelies, voor de fijne samenwerking tijdens het eerste deel van mijn praktijkvorming.


Vervolgens wil ik mijn begeleidende docente, Katrien Van den Berghe, bedanken voor de feedback en de duidelijke antwoorden op mijn vragen. Daarnaast bedank ik haar voor de leerrijke lessen in VIVES over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerstof kwam goed van pas tijdens mijn praktijkonderzoek.


‘Last but not least’ wil ik mijn familie bedanken voor hun steun gedurende de volledige opleiding.