Inclusief onderwijs

De definitie van inclusief onderwijs

Neary (1992) en Giangreco (1998) beschreven dat onderwijs inclusief is als de onderstaande punten nagestreefd worden. Er is sprake van een proces waar elke dag aan gewerkt moet worden.

 • Alle leerlingen zijn welkom in een gewone school en krijgen daar kwaliteitsvol onderwijs. Fysisch aanwezig zijn is niet voldoende. Het kind en de school krijgen de ondersteuning die nodig is, zodat het kind zich echt thuis kan voelen op de school.
 • Onderwijs vindt plaats in een natuurlijke (leer)omgeving voor een kind van die leeftijd. Het aantal kinderen met een beperking is gelijklopend aan de gewone verhoudingen binnen de maatschappij.
 • Kinderen met SOB zitten in de klas met leeftijdsgenoten.
 • Men accepteert dat ieder kind leert op zijn eigen manier en zijn eigen tempo. Een gedifferentieerde aanpak is noodzakelijk.
 • Er is regelmatig een overleg met de ouders, leraars, ondersteuners en therapeuten.
 • Voor ieder kind wordt er gezocht naar een evenwicht tussen schools leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. Men stimuleert de kinderen voor sociale participatie en het betrokken zijn als gelijkwaardige burgers (De Schauwer et al, 2010) . 

Waarom inclusief onderwijs?

 1. Sociale integratie

Leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs worden afgesloten van leeftijdsgenoten en kinderen uit de buurt. Inclusief onderwijs versterkt de sociale integratie.

 1. Een positieve invloed

Inclusief onderwijs heeft een positieve invloed op alle leerlingen. Ze ontwikkelen een meer sociale houding, stellen zich toleranter op tegenover verschillen. De klas stelt het ‘echte leven’ voor. Kinderen ontwikkelen burgerzin, leren samenwerken, dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en de sfeer, leren elkaar helpen,…

 1. Volledige ontwikkeling

Voor alle leerlingen wordt aandacht aan de volledige ontwikkeling besteed. Er is een evenwicht tussen het schools leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling (Callens, 2018)

Waarden van inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs heeft te maken met waarden met betrekking tot het omgaan met de bestaande diversiteit in de samenleving.

 

De ‘Circle of Courage’ van de Sioux indianen bestaat uit vier opvoedingswaarden. Dit zijn eveneens de waarden die we willen nastreven binnen het inclusief onderwijs

   

  1. Belonging = ik hoor erbij!

  De school wordt binnen een gemeenschapsperspectief geplaatst. Naar school gaan, gaat over meer dan lessen volgen. Het draait om ‘erbij horen’.

   

  1. Mastery = ik kan het!

  We staan stil bij de sterktes van de leerlingen. Binnen inclusief onderwijs appreciëren we de diversiteit in het ‘kunnen’. We waarderen de individueel gekleurde competentie en niet de competitie. Wanneer leerlingen het gevoel hebben dat ze iets beheersen, vergroot dit hun zelfwaardegevoel.

   

  1. Generosity = ik draag bij!

  De leerlingen mogen participeren op hun eigen manier en krijgen respect voor hun bijdrage. De leerlingen leren over elkaars mogelijkheden en zien in dat iemand met beperkte mogelijkheden kan bijdragen op een evenwaardige manier.

   

  1. Interdependence = we zijn interafhankelijk!

  Deze vierde waarde werd van onafhankelijkheid aangepast naar interafhankelijkheid. We zien mensen zo onafhankelijk mogelijk, maar meestal in verbinding met elkaar (De Schauwer et al, 2010).

   

  Tijdens mijn project koos ik ervoor om de vierde waarde te behouden, omdat zelfstandigheid een aspect is waar veel leerlingen in de klas nog in kunnen groeien.