Leerling met een visuele beperking

Sociale vaardigheden

 

Meerdere bronnen geven aan dat leerlingen met een visuele beperking problemen ervaren op vlak van sociale vaardigheden. Ze hebben vaak geen overzicht in groepssituaties en mimiek ontgaat hen, hierdoor ontstaat er vaak onbegrip en wantrouwen. De leerkracht moet de medeleerlingen stimuleren om zoveel mogelijk te verwoorden wat er gebeurt (De Brailleliga, 2018).

Coöperatief leren met leerlingen met een visuele beperking

 

Coöperatief leren biedt verschillende voordelen voor leerlingen met een visuele beperking:

  • Er wordt gewerkt in een kleine groep waar informatie van dichterbij komt en waar correctie en hulp direct gegeven kan worden.
  • Sociale vaardigheden worden gestimuleerd.
  • Acceptatie bij klasgenoten vergroot.
  • Auditieve vaardigheden kunnen bij het samenwerken benut worden (Förrer & Jansen, 2010).

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb