Participatie

 

Dé uitdaging van inclusief onderwijs is participatie of betrokken zijn.

Het vertrekpunt van participatie is geloven in de leermogelijkheid van ieder kind. De leerkracht zoekt aanknopingspunten tussen wat aangeboden wordt aan de klas en het kind met SOB. Er wordt stilgestaan bij de vraag: “Hoe kan dit lesonderwerp of deze oefening zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen?”

De manier waarop kinderen participeren kan heel verschillend zijn. Maar de manier waarop iemand participeert doet niets af aan de waarde van zijn bijdrage. Gedeeltelijk participeren is ook volwaardig participeren (De Schauwer et al, 2010).

 

De Vroey en Mortier (2002) onderscheiden de volgende vormen van participeren.

  1. Gewoon hetzelfde doen.
  2. Dezelfde leerstof maar werken met ander materiaal.
  3. Dezelfde leerstof, maar met andere verwachtingen.
  4. Dezelfde leerstof, maar met ondersteuning van een klasgenoot.
  5. Dezelfde leerstof, maar met ondersteuning van een volwassene.
  6. Ander curriculum.

Maak een Gratis Website met JouwWeb