Het verhaal van Snelle Krekel

Het verhaal

Het is volle maan. De krijgers van de Uilenstam verzamelen rond het kampvuur. Snelle Krekel is ontzettend zenuwachtig. Het is de allereerste keer dat hij bij het volle maan-ritueel aanwezig mag zijn. De jonge indiaan gaat morgen voor het eerst mee jagen. Hij zal vooral moeten toekijken, maar vindt dit al een hele eer.

De krijgers zitten in een cirkel rond het knetterend vuur. De maan verlicht het spookachtige, dorre landschap. Snelle Krekel luistert in stilte naar de verhalen van de ouderen. De krijgers hebben allemaal prachtige hoofdtooien aan. De ene met al wat meer veren dan de andere.

Maar ondanks de grootte, bestaan ze allemaal uit dezelfde kleuren: zwart, geel, rood en wit. Snelle Krekel is benieuwd hoe dit komt en vraagt dit al fluisterend aan zijn vader. Zijn vader glimlacht en zegt dat dit snel duidelijk zal worden.

Het wordt muisstil in de kring. Het opperhoofd, Wijze Uil, staat recht en nodigt Snelle Krekel uit om tot bij hem te komen. De jonge indiaan staat op en wandelt naar het opperhoofd. Wijze Uil glimlacht en kijkt de jongen trots aan. Hij legt een warme hand op zijn schouder en spreekt:

“Morgen, Snelle Krekel, ga je mee met de jagers van onze stam. Dan begint jouw tocht. Het is aan jou om te bewijzen dat je een waardig lid van onze stam bent. Hiervoor moet je de Cirkel van Moed doorlopen.” Het opperhoofd neemt zijn staf en trekt een cirkel rond Snelle Krekel in het zand.  Hij verdeelt de cirkel in 4 gelijke delen, met Snelle Krekel in het midden. “Om de cirkel te doorlopen, moet je 4 belangrijke krachten ontdekken die in jouw ziel verscholen zitten. Doorheen jouw leven zullen deze krachten steeds zichtbaarder en sterker worden.”

Het opperhoofd neemt een buideltje van zijn gordel. Hij dopt zijn vinger erin en trekt een koolzwarte streep over Snelle Krekels wang. “Deze zwarte streep staat symbool voor de kracht van verbondenheid.” Het opperhoofd wijst naar een kleine man die tegenover hem zit . “Kleine Raaf loste al vele ruzies vreedzaam op en slaagde erin vrede te sluiten met de Bijenstam. Hij zorgt voor verbondenheid binnen en buiten onze stam. Daarom heeft hij de meeste zwarte veren.”

Vervolgens neemt Wijze Uil rode klei uit een tweede buideltje en trekt hiermee een streep over Snelle Krekels andere wang. “Dit is de kracht van het meesterschap. Neem een voorbeeld aan jouw vader, die de beste ruiter en boogschutter van onze stam is. Deze vaardigheden beheerste hij niet in één dag, maar na jaren oefenen. Hij verdiende hiermee heel wat rode veren.”

Het opperhoofd gaat over naar de volgende stap van het ritueel. Hij neemt een potje met gemalen krijt en giet er wat water bij. Hiermee trekt hij een sneeuwwitte streep over de onderkaak van Snelle Krekel. “Dit is de kracht van zelfstandigheid.” Het opperhoofd wijst zijn hoofdtooi aan en zegt: “Als opperhoofd moet ik een goede leider zijn en heel wat belangrijke keuzes maken. Hierdoor verdiende ik mijn witte veren. Wees niet bang om in je eentje een uitdaging aan te gaan, zo zal jouw zelfstandigheid groeien.”

Tenslotte strooit Wijze Uil een beetje geelwortelpoeder in een schaal. Hij doet er wat water bij en mengt het zorgvuldig terwijl hij zachtjes zingt. Hij trekt een felgele streep over Snelle Krekels voorhoofd.  “En dit is de kracht van behulpzaamheid.” Het opperhoofd knikt naar een enorme, breedgeschouderde indiaan. “Wees behulpzaam, zoals Grote Beer, die altijd paraat staat om een handje te helpen. Tipi’s rechtzetten, brandhout rondsleuren of gewoon kruiden verzamelen voor de zieken en gewonden. Grote Beer verdiende al veel gele veren.”

Het opperhoofd vormt met zijn handen een cirkel in de lucht, tegelijkertijd strooit hij wat poeder op het vuur. Een grote vlam springt -met een luide woesj!- op.

“En nu… nu is het aan jou, Snelle Krekel. Mogen de geesten van onze voorvaderen je helpen om deze vier krachten te ontdekken, zodat je de Cirkel van Moed dag in en dag uit kan doorlopen.”

 

De oude krijgers springen recht en dansen zingend rond Snelle Krekel en het flakkerende kampvuur. Plots houdt het opperhoofd een zwarte veer voor Snelle Krekels gezicht. De jonge indiaan kijkt hem vragend aan. “Vanaf vandaag hoor je bij ons,” zegt Wijze Uil. Hij slaakt een indianenkreet en neemt Snelle Krekel mee de dansende cirkel in.

Debaillie, L. & Eladlia, T.

Klasactiviteit

Doelen

1. De leerlingen maken aan de hand van een verhaal kennis met 'De Cirkel van Moed'. 

2. De leerlingen leren de waarden 'verbondenheid', 'behulpzaamheid', 'meesterschap' en ' zelfstandigheid' kennen. 

3. De leerlingen verwoorden hoe ze in de klas hun krachten kunnen versterken om de cirkel te doorlopen. 

 

Verloop

1. Het verhaal vertellen

De klas wordt verduisterd. Op het smartboard is een kampvuur te zien. 

De indiaan Vlijtig Liesje nodigt de leerlingen uit om te luisteren naar een eeuwenoud verhaal. Ze vertelt het verhaal van Snelle Krekel. 

 

2. De krachten van de Cirkel van Moed

Na het verhaal worden de 4 krachten overlopen. De leerlingen mogen ze in hun eigen woorden uitleggen. 

 

Vlijtig Liesje vertelt aan de leerlingen dat ze zelf maar 2 veren heeft. Ze wil er graag nog verzamelen, maar daarvoor heeft ze andere indianen nodig. Ze vraagt aan de leerlingen of zij haar willen helpen. Zo kunnen ze samen de Cirkel van Moed doorlopen. 

 

3. Een indianennaam

 

Aangezien de leerlingen echte indianen zullen worden, is het belangrijk om een indianennaam te kiezen.

Hoe doen we dat? We kiezen iets waar we erg goed in zijn, bijvoorbeeld lopen. Daarna nemen we ons lievelingsdier- of plant en voegen we die 2 woorden samen. Bijvoorbeeld Hardlopend Konijn. 

 

4. Het invulboekje

 

De leerlingen krijgen een invulboekje. Hierin mogen ze hun indianennaam noteren. 

cirkel van moed invulboekje
PDF – 652.2 KB 71 downloads

Het boekje wordt overlopen. Per kracht mogen de leerlingen de veer inkleuren. Er worden voorbeelden gegeven van hoe er op school aan de verschillende krachten gewerkt kan worden. 

 

De leerlingen kunnen vanaf nu veren verzamelen. Ze zullen dit kunnen noteren in hun boekje. 

 

Om de les af te sluiten, krijgen de leerlingen allemaal 4 strepen op hun wangen om te laten zien dat ze op weg zijn om een echte indiaan te worden. Iedereen hoort erbij. Ze mogen hun indianennaam noteren rond de Cirkel van Moed. De klas is nu een stam die samen de Cirkel van Moed zal doorlopen.  

Maak een Gratis Website met JouwWeb