Evaluatie

Weerstand

R. gaf zelf aan dat hij vooral bij de groep wou horen. Hij wou gewoon meedoen met de rest. Daarom besloot ik om een project uit te werken voor de volledige klasgroep. Het project zou ook een meerwaarde kunnen zijn voor de andere leerlingen. Tijdens het project merkte ik echter vrij veel weerstand op bij R. Bijvoorbeeld: weigeren om iets in te vullen, niets zeggen,… Ik vond dit enorm jammer en besloot om er een gesprek met hem over te hebben. Hij vond het niet fijn dat ik er normaal voor hem alleen was en nu iets deed met de volledige klas. Hij had het fijner gevonden als juffrouw Claudine zich verkleedde in een indiaan en ik ondersteunde.

R. zei vaak dat hij geen enkele kracht van de cirkel bezat en al zeker niet de kracht van verbondenheid. Na het inleefmoment reageerde hij wel enorm positief. Hij schreef toen ook zaken op in de boekjes van medeleerlingen. Dat had hij daarvoor nog niet gedaan.

Constructief samenwerken

De cirkel van moed werd zowel door de klasleerkracht, de ondersteuner voor leerlingen met een type 3 en type 9-attest en mij gebruikt.

In de klas wordt nog geregeld verwezen naar de cirkel van moed. Volgens mij zou het een goed thema zijn om een schooljaar mee te starten en er gedurende het volledige schooljaar naar te verwijzen met het volledige team.  

Positieve bevindingen

Ondanks het feit dat R. veel weerstand vertoonde tijdens het project, was er wel een heel erg positief resultaat voor andere leerlingen uit de klas.

Voor het project nam ik een test af waarin de leerlingen moesten aangeven hoe vaak ze ergens goed in zijn, ze anderen kunnen helpen, erbij horen en zelfstandig kunnen werken. Na het project voerde ik de test opnieuw uit.

3 leerlingen, waaronder een leerling met ASS en een leerling met gedrags- en emotionele problemen, geven aan dat hun zelfstandigheid beter is geworden. 2 leerlingen, waaronder een leerling met ASS, hebben nu vaak het gevoel dat ze ergens goed in zijn, in tegenstelling tot soms. 3 leerlingen vinden dat ze anderen meer kunnen helpen dan vroeger. 2 van die leerlingen zijn kinderen die vaak extra ondersteuning nodig hebben. 1 leerling geeft aan dat hij er nu vaak bij hoort in plaats van soms.

Bij R. is er enkel een positieve verandering bij zijn zelfstandig werken. De andere zaken geeft hij een lagere score dan voordien. Het is belangrijk om hem op sociaal-emotioneel vlak te blijven opvolgen en ondersteunen. 

Voor het project

Na het project

Reflectie

Na de activiteiten reflecteerde ik steeds met de leerlingen aan de hand van de cirkel van moed. Ik had niet altijd de tijd om de leerlingen nog iets in de boekjes te laten schrijven. In de toekomst zou ik hier wel tijd voor maken. In de boekjes stonden nu vooral zaken van de kinderen over zichzelf en van de leerkracht of ondersteuner. Om de verbondenheid in de klasgroep te vergroten, zou het een meerwaarde zijn als de kinderen meer in elkaars boekje mogen schrijven.  Ik zou wekelijks een reflectiemoment voorzien waarin de leerlingen dit mogen doen. 

De klasleerkracht aan het woord

26 maart 2019
De start van een boeiende en zinvol project!
Vlijtig Liesje komt de klas binnen en weet de kinderen - door de gepaste outfit - meteen te boeien.
De leerlingen (inclusieve klas) luisteren gespannen naar het Indianenverhaal.
Hun blikken vertellen genoeg: open monden, verwondering, spanning, blinkende ogen,....
Na een aansluitend gesprek kiezen de leerlingen zelf een indianennaam en schrijven die rond de 'Cirkel van moed'.
De leerlingen krijgen een werkboekje waarin ze veren terugvinden en zowel voor zichzelf als bij de ander iets kunnen inschrijven.  Een boekje dat doet 'groeien'!
De vier kleuren, gekoppeld aan opvoedingswaarden,  worden verduidelijkt en apart opgehangen met bijhorende korte uitleg: verbondenheid, behulpzaamheid, zelfstandigheid en meesterschap. 
Zodoende kan er steeds weer naar teruggegrepen worden wat ook de bedoeling is:

bij het werken met coöperatieve werkvormen, de speeltijd, buitenschoolse activiteiten.
Deze vier opvoedingswaarden worden verder geoefend in: een inleefspel waarin de leerlingen ervaren hoe het is te leven met een beperking (refererend naar een klasgenootje met een visuele beperking): doof, blind, lichamelijke handicap.  Verbonden- en behulpzaamheid zijn hier van onschatbare waarde. Deze verbonden- en behulpzaamheid kon ook verder groeien tijdens het gezelschapsspel en het samenwerken in de lessen wiskunde en Nederlands.
Hun meesterschap vulden ze vooraf in op de vragenlijst die werd aangeboden.
Angsten overwinnen (meesterschap) konden enkele leerlingen ervaren tijdens het bezoek aan de Milieu- en Zorgboerderij in de Palingbeek.  Vlijtig Liesje zorgde hier reeds vooraf voor een talisman waarop de Cirkel van Moed stond afgebeeld.
Als afsluit van de activiteit - maar niet van het toepassen ervan - ontvingen de kleine Indianen een
haartooi met de vier veren (rood, geel, wit en zwart).
Een officieel en plechtig moment!
Maar hier eindigt het verhaal niet...
In de klas - zowel nu als in de toekomst - wordt nog vaak verwezen naar de Cirkel van Moed:
bij het samenwerken, de speeltijd, een occasioneel moment, het weekpuntje,... .
Als juf ben ik vooral TROTS op Vlijtig Liesje die met haar enthousiasme, nieuwe ideeën, eindeloze inzet (voor haar project en elke leerling op zich) de leerlingen - van een toch wel bijzondere klas - wist te boeien, te laten groeien in hun mogelijkheden, angsten te overwinnen, 
zichzelf en ander beter leerden kennen, leerden relativeren, groeiden in zelfbeheersing en zelfvertrouwen, zelf verwezen naar de Cirkel van Moed...
Ik ondervond een positieve en intense samenwerking.  Er werd overlegd, gereflecteerd.
Vlijtig Liesje is een POSITIEVE aanwinst voor ons onderwijs, zowel in de gewone als inclusieve klas... want de klassamenstellingen worden steeds minder en minder gewoon maar meer en meer inclusief...
Als juf en mens heb ik zelf ook heel wat geleerd en neem ik dit mee naar de volgende jaren.
Vlijtig Liesje,

een oprecht DANK U WEL en HET GA JE GOED!
Jij komt er zeker!  Maak er maar 'GOUDEN VLIJTIG LIESJE' van!

 

De ondersteuner aan het woord

Als ondersteuner voor kinderen type 3 en 9 vind ik het uiterst belangrijk dat er gewerkt wordt rond sociale vaardigheden.  

Ik ben dan ook oprecht tevreden en dankbaar dat jij dit schooljaar het project 'De cirkel van moed' hebt uitgewerkt.  We konden beiden onze doelen op elkaar afstemmen zodat elk op zijn manier hiermee verder aan de slag kon.  We konden ook telkens refereren naar elkaar zodat het voor de kinderen en de leerkracht duidelijk was: we streven allemaal die o zo belangrijke doelen na.  

Jouw invalshoek ( het indianenverhaal)  én jouw enthousiasme en gedrevenheid zorgden vaak voor positieve acties; alle partijen hebben met plezier meegewerkt en er is duidelijk positief rendement.  De kinderen kwamen nog intensiever tot inzicht en zelfkennis, ze slagen er steeds beter in toe te passen wat werd aangebracht; zelfbeheersing/-controle is bij velen opmerkelijk beter geworden!  

Jouw taak in het Bikschooltje zit erop.  Je mag fier terugblikken op wat je daar gerealiseerd hebt.  Weet ook dat je bij de kinderen iets opgestart hebt wat wij graag zullen verderzetten,  De kinderen zullen vaak verder met de cirkel van moed worden geconfronteerd en de wijze levenslessen zullen verder doorgaan.

Dank je wel voor dit alles, je mag je hoofdtooi verder aanvullen met enkele unieke en welgemeende pluimen.