The Circle of Courage

Welkom

 

Mijn naam is Lies Debaillie. Ik besloot na mijn opleiding leerkracht lager onderwijs de BanaBa Buitengewoon onderwijs te volgen aan VIVES campus Kortrijk. Ik ben een voorstander van inclusief onderwijs en koos er daarom voor om mijn praktijkonderzoek in die context uit te voeren. Mijn onderzoek speelde zich af in een graadklas (3de - 4de leerjaar) in een dorpsschool in de buurt van Ieper. Voor de praktijkvorming binnen de opleiding ondersteunde ik er wekelijks een leerling met een visuele beperking. Op deze website noem ik hem R. 

 

In de klas hebben een groot deel van de leerlingen specifieke onderwijsbehoeften. Het viel op dat deze leerlingen niet zo goed in de klasgroep lagen. Vooral R. werd verstoten uit de klasgroep. Hij gaf zelf aan dat hij er gewoon bij wou horen. Ik startte mijn praktijkonderzoek dus met de volgende vraag:

'Hoe kan een leerling met een visuele beperking zich verbonden en gewaardeerd voelen in een reguliere klas? ' 

 

Om een antwoord op deze vraag te vinden, gebruikte ik de wijsheden van de Sioux indianen. Ik werkte een project uit rond 'The Circle of Courage'. Deze bestaat uit vier opvoedingswaarden, waarin we heel sterk de waarden voor inclusie herkennen. 

 

Deze site kan leerkrachten uit de lagere school helpen om aan de hand van 'The Circle of Courage' te werken aan een inclusieve klas. Ook voor leerkrachten in het buitengewoon onderwijs kan 'The Circle of Courage' een meerwaarde betekenen om te werken aan de 4 belangrijke opvoedingswaarden: zelfstandigheid, meesterschap, verbondenheid en behulpzaamheid. 

 

Ik geloof dat ieder kind de kans moet krijgen om het gevoel te hebben dat hij bijdraagt, zelf iets kan oplossen, erbij hoort en ergens goed in is. 

 

Bron: www.orendaeducation.org