Een positief klasklimaat

 

Een positief inclusief klasklimaat

In een positief klasklimaat voelen alle leerlingen zich goed en veilig, beleven de leerlingen plezier, geven ze om elkaar. Iedereen hoort erbij, mag zijn wie hij is en wordt gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij is. De leerlingen hebben het gevoel dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de groep. Hierin herken je duidelijk de waarden ‘belonging’ en ‘generosity’, aspecten die centraal staan in het inclusiegedachtegoed.

 

De waarde van een positief klasklimaat

 • Een kind is pas in staat om te leren wanneer de basisbehoeften zoals fysiologische noden, veiligheid en erbij horen vervuld zijn. Een positief klasklimaat komt hieraan tegemoet.
 • Een positief effect op de mate waarin leerlingen storend gedrag vertonen.
 • Belangrijke factor voor het zelfconcept en het zelfwaardegevoel van leerlingen. Via dit zelfwaardegevoel heeft het klasklimaat een indirect effect op de schoolse prestaties.
 • Ontwikkeling van een ‘sense of community’, dit heeft een positieve invloed op de motivatie, zelfeffectiviteit, probleemoplossende vaardigheden en betrokkenheid naar anderen.

 

Een kritisch element in een inclusieve klas

Leerlingen met een beperking hebben vaak een laag zelfbeeld. Wanneer de nadruk in de klas ligt op competitie en presteren, versterken deze onzekerheden. Een positief klasklimaat kan hier verandering in brengen.

 

In een positief klasklimaat krijgen alle kinderen actieve participatiekansen. Daarnaast ontdekken de leerlingen de rijkdom van diversiteit. Leerlingen zien in dat diversiteit een natuurlijk gegeven is en dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. Zo wordt een basis gelegd voor een inclusieve samenleving.

 

Aspecten voor een positief inclusief klasklimaat

 1. Veiligheid bieden
 2. Succeservaringen creëren voor alle leerlingen
 3. Ruimte maken voor plezier in de klas
 4. Sociale relaties en groepssfeer stimuleren
 5. Reflectie en open communicatie stimuleren
 6. Belang hechten aan het integreren van positieve waarden
 7. Aandacht hebben voor je eigen houding als leerkracht (Mortier et al, 2010).