In de praktijk

 

In de literatuur ging ik op zoek naar manieren om meer verbondenheid te creëren in de klas en ervoor te zorgen dat R. een bijdrage kon leveren aan de klasgroep. In verschillende bronnen werden peer-tutoring en coöperatieve werkvormen aangeraden. 

Ik wou graag voor een samenhangend geheel zorgen. Deze samenhang vond ik dankzij 'The Circle of Courage'.  

De 4 waarden in 'The Circle of Courage' zijn zaken waar R. heel veel nood aan heeft. 

  1. Verbondenheid: R. wil er heel graag bij horen. Coöperatieve werkvormen kunnen hierbij helpen. 
  2. Meesterschap: Het is belangrijk voor R. dat hij kan ervaren dat hij ergens goed in is. De problemen die hij door zijn beperking ondervindt, ziet hij als falen. 
  3. Behulpzaamheid: Een buddysyteem is een mogelijke manier om sociale relaties te ondersteunen. R. kan geholpen worden door medeleerlingen, maar hij kan hen ook helpen. 
  4. Zelfstandigheid: R. krijgt vaak ondersteuning, maar wil ook zaken alleen kunnen. 

 

Ik koos ervoor om een project voor de volledige klas uit te werken, omdat het voor alle leerlingen een meerwaarde is. 

 

Om de waarden concreet voor te stellen, schreef ik het verhaal over Snelle Krekel, een jonge indiaan die 'De Cirkel van Moed' moest doorlopen. Hiervoor moest hij 4 krachten versterken die in zijn ziel verscholen zitten. Deze krachten komen overeen met de waarden van 'The Circle of Courage'.

Om verder kennis te maken met de waarden werkte ik activiteiten uit binnen het thema indianen. Bij iedere activiteit stond een waarde centraal.

Eens de waarden goed gekend waren, werden deze in de volledige klaswerking geïntegreerd. 

 

Kijk snel op de volgende pagina's voor de uitwerking in de praktijk.